Privatumo politika

Moksleivių asmens duomenų tvarkymas Nacionalinio IT iššūkio metu.

Duomenų valdytojas

  • Telia Global Services Lithuania UAB
  • El. paštas info-tgsl@teliacompany.com
  • Lvivo g. 37-101, LT-09307 Vilnius
  • Įmonės kodas 134517169

Duomenų tvarkymo tikslas  

Iššūkio organizavimas (registracija, paskyros verifikavimas, užduočių pateikimas, atsakymų gavimas, tikrinimas, vertinimas, rezultatų pateikimas, užklausų nagrinėjimas).

Teisinis pagrindas                  

Sutikimas – duomenų valdytojas organizuoja konkursą, kuriame laisvai, savo nuožiūra dalyvauja moksleivis (asmeniškai ar per atstovą). Sutikimas pateikiamas registruojantis.

Moksleivis (asmeniškai ar per atstovą) turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir šiuo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Atšaukus sutikimą, moksleivio paskyra bus ištrinta ir jis nebegalės dalyvauti konkurse ar gauti informaciją apie dalyvavimą jame.

Tvarkomi asmens duomenys                       

Vardas, pavardė, klasė, mokykla, regionas, el. paštas, konkurso rezultatas, užimta vieta Lietuvos mastu, vieta miesto arba rajono dešimtuke, vieta mokykloje, procentinės konkurso rezultato išraiškos

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis    

Duomenys ir vartotojo paskyros saugomi iki 2024 m. liepos 31 d. nuo konkurso dienos


Kitos duomenų subjekto teisės

Teisė susipažinti                    

Asmuo gali prašyti duomenų valdytojo patvirtinimo, ar jo asmens duomenys yra tvarkomi, ir jeigu taip – jis gali susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis bei informacija apie tokį tvarkymą.

Teisė į duomenų ištaisymą  

Asmuo gali prašyti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis, taip pat papildyti asmens duomenis, jeigu jie yra neišsamūs.

Teisė ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)                        

Asmuo gali prašyti, kad jo asmens duomenys be nepagrįsto delsimo būtų ištrinti.

Asmuo gali prašyti, kad būtų apribotas jo asmens duomenų tvarkymas, jei yra bent viena iš šių sąlygų:

  • jis ginčija asmens duomenų tikslumą – tam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
  • duomenų tvarkymas yra neteisėtas, o asmuo prieštarauja asmens duomenų ištrynimui ir prašo tik apriboti jų naudojimą;
  • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų, bet asmuo jų reikalauja siekdamas nustatyti, išnagrinėti ar apginti savo teisinius reikalavimus;
  • asmuo prieštarauja asmens duomenų tvarkymui – tol, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtas interesas yra svarbesnis už asmens teises.

Teisė į duomenų perkeliamumą                  

Asmuo gali prašyti savo asmens duomenis gauti struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu nuskaitomu formatu bei gali perduoti (arba paprašyti duomenų valdytojo perduoti juos) kitam duomenų valdytojui.

Moksleivių, dalyvaujančių „Nacionaliniame IT iššūkyje“ asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu:

Registracijos metu kiekvienas dalyvis susikuria internetinę paskyrą užpildydamas registracijos formą www.itissukis.lt  ir nurodydamas šiuos duomenis: vardas, pavardė, klasė, mokykla, regionas, el. paštas.

Telia Global Services Lithuania UAB, gavusi duomenis, apdoroja ir išsaugo duomenis sistemoje.

20 geriausių mokinių iššūkio rezultatai (visi asmens duomenys) skelbiami sistemoje.  

Moksleiviai su konkurso rezultatais gali būti supažindinami ir per savo ugdymo įstaigą, bet tik laikantis ugdymo įstaigai taikomų teisės aktų reikalavimų, susijusių su mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo skelbimu.

Telia Global Services Lithuania UAB taip pat naudoja moksleivių asmens duomenis spausdindama diplomus, teikdama prizus už dalyvavimą konkurse.

Telia Global Services Lithuania UAB su konkurso rezultatais susijusius moksleivių asmens duomenis saugo iki 2024 m. liepos 31 d. Suėjus šiam terminui saugomi tik nuasmeninti konkurso duomenys, pagal kuriuos nėra įmanoma nustatyti asmens tapatybės, ir tik statistikos kaupimo tikslais.

Asmuo norėdamas įgyvendinti savo teises gali kreiptis į duomenų valdytoją kontaktais: info-tgsl@teliacompany.com. Duomenų valdytojas, siekdamas nustatyti besikreipiančiojo tapatybę, gali paprašyti papildomų įrodymų (pvz., pateikti asmens tapatybės dokumentą). Į asmens užklausą duomenų valdytojas paprastai atsako per 30 dienų nuo asmens kreipimosi gavimo.

Jeigu duomenų valdytojui nepavyksta išspręsti ginčo dėl asmens duomenų tvarkymo, galima teikti oficialų skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai www.ada.lt.